zijninhetnu.nl

zeegezicht

ZijninhetNu: Algemene voorwaardenInstromen in de les is altijd mogelijk. In principe wordt er op feestdagen geen les gegeven.

Als de les door ziekte van mij (trainster) een keer niet door kan gaan wordt dit z.s.m. per e-mail of telefoon doorgegeven en wordt deze les ofwel op een ander tijdstip gegeven (in principe een week later) dan wel verrekend met het lesgeld

ZijninhetNu heeft het recht zonder opgave van redenen lesdata en lestijden te wijzigen.

Het cursusgeld, counseling en lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website. Het cursusgeld dient vooraf te worden betaald d.m.v. evt. factuur en kan worden gestort op het bankrekeningnummer zoals dit op de factuur vermeld staat. Ook het lesgeld voor een knipkaart dient voor die tijd betaald te zijn mag ook cash betaling voor de les/training aan.

Is geen pinautomaat aanwezig!

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt ZijninhetNU zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Bij ongeval en/of blessures/ziekten die yoga voor langere tijd onmogelijk maken wordt er in overleg met de docente naar een passende oplossing gezocht.

De cursist meldt lichamelijke of psychische klachten aan mij. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. ZijninhetNU kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies van eigendommen noch voor opgelopen letsel van de cursist, voor, tijdens of na de les. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke lichte inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden. Het gebruik van mobiele telefoons is in de ruimte niet toegestaan. De yogamat wordt door de cursist tijdens de oefeningen bedekt met een handdoek of kleed.

ZijninetNU verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. ZijninetNU behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden te wijzigen.

Deelname aan een van de lessen/training betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

ZijninhetNu is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor handelingen, beslissingen die voorvloeien uit een consult.

logo

Wie ben ik

buddha

Yoga

agenda

Agenda

Volg ons via:

facebook
© zijninhetnu algemene voorwaarden privacy verklaring KvK nr. 66797616