ZijninhetNu.nl

zeegezicht

ZijninhetNu: Privacy verklaringVanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht. Hierin staat onder meer dat iedere organisatie die persoonsgegevens bewaart een Privacyverklaring moet hebben. We werkten altijd al volgens de regels van die verordening, maar nu moet het ook worden vastgelegd. Vandaar deze Privacyverklaring.

Als Yogadocente/ Mindfulnesstrainer/ Coach verwerk ik persoonsgegevens. Ik heb contactgegevens nodig om contact te kunnen opnemen met mijn cursisten en cliënten. Ik heb voorts een aantal gegevens nodig, op basis waarvan ik een behandeling kan bepalen. Daarnaast bewaar ik een aantal medische en persoonlijke gegevens waarvan ik denk dat het van belang is voor een optimale behandeling van de klachten.

Concreet zijn de persoonsgegevens die ik vastleg in het cliëntendossier de volgende: Naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail. Bij minderjarige cliënten ook naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail van een of beide ouders.

Indien dit in belang is van de behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast: Gezondheid: ik bewaar een aantal medische en persoonlijke gegevens waarvan ik denk dat het van belang is voor een optimale behandeling. Het Burger Service Nummer (BSN): Ik leg het Burgerservicenummer niet vast

Het laatste wat ik wil is dat de gegevens die ik van u bewaar op straat komen te liggen. Ik heb daarom passende technische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Als cliënt hebt u vanzelfsprekend te allen tijde recht op inzage, rectificatie en aanvulling van uw gegevens.

Mocht het gebeuren dat onverhoopt een data lek plaats vindt (bijvoorbeeld bij gestolen laptop of telefoon) dan zal ik ervoor zorgen dat dit binnen 72 uur gemeld wordt.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik naar de website van de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

logo

Wie ben ik

Nieuwe ruimte

Coaching

agenda

Agenda

Volg ons via:

facebook
© zijninhetnu algemene voorwaarden privacy verklaring KvK nr. 66797616